ĐIỀU KHIỂN NHIÊT ĐỘ

MAC3B-MCF-EN-DNNRN

Điều khiển nhiệt độ

 

MAC3B-MCF-EN-DNNRN

 

Tính năng

Tiết kiệm không gian: Chiều sâu 62~65mm

Độ chính xác: ± (0.25%FS+1 digit)

Thời gian lấy mẫu: 0.25s

Chức năng ngoài: Ngõ ra Event, Ngõ ra điều khiển, ngõ vào DI CT , ngõ ra analog , truyền thông, chức năng chương trình

 

Thông số kỹ thuật

Kích thước: MAC3B: 48 x 96mm 

Ngõ vào: Cảm biến 

Ngõ ra điều khiển 1: Contact

Nguồn : 90~264VAC

Ngõ ra Event: Ngõ ra Event 1-2 (2 điểm)

Ngõ ra điều khiển 2: Không

DI: Ngõ vào điều khiển ngoài (DI1, 2, 3) 3 điểm

Ngõ vào CT: Không

Ngõ ra analog: Không

Truyền thông: RS485

Chức năng chương trình: Không

 

 

   Tài liệu

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Sản phẩm mới | Mạng lưới kinh doanh | Tải tài liệu | Liên hệ
Copyright © 2013 SHIMAX VIET NAM. All rights reserved.