điều khiển nhiệt độ, SHIMAX,Temperature controller

MAC10B-ISF-1N

Điều khiển nhiệt độ Shimax MAC10B-ISF-1N

  

Item Code Specification
1. Serises MAC10A- 96x96mm Digital Controller
MAC10B- 48x96mm Digital Controller
MAC10C- 72x72mm Digital Controller
MAC10D- 48x48mm Digital Controller
2. Input M Thermocouple (K, J, R)
Resistance bulb (Pt100) Specified curent about 0.25mA
I Curent (4~20mA, 0~20mA) Reception resistance 60W or less
3. Control output 1 C Contact 1a 240V AC 2A (Resistance load)
S Voltage pulse 13+-1~1.5V 20mA DC MAX
I Curent 4~20 mA DC load resistance 500W MAX
4. Power supply F- 100-240VAC 50/60Hz
5. Event output N None
1 Event output 1(one point) Contact 1a 240A AC 2A
2 Event output 1,2 (two points) Contact 1a 240A AC 2A
6. Communication N None
R RS485

 

 Tài Liệu

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Sản phẩm mới | Mạng lưới kinh doanh | Tải tài liệu | Liên hệ
Copyright © 2013 SHIMAX VIET NAM. All rights reserved.