SHIMAXVIETNAM, Shimax,điều khiển nhiệt độ, dieu khien nhiet do

MAC5B-MIF-EE

Điều khiển nhiệt độ

MAC5B-MIF-EE

 

Features

Space-saving desing: Panel depth is 62~65mm

Accuracy: ± (0.3%FS+1 digit)

Sampling period: 0.25s

 

 

Specification

Series: MAC5B: 48 x 96mm size digital controller

Input: Multi

Control output 1: Dòng(4-20mA)

Power supply: 100~240V ±10%AC

Event output: Event output 1-2 (two points)

Control output 2: None

Event Output: Event out

DI: None

 

 

 

 

   Download

Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Sản phẩm mới | Mạng lưới kinh doanh | Tải tài liệu | Liên hệ
Copyright © 2013 SHIMAX VIET NAM. All rights reserved.